Is burn-out een individueel of maatschappelijk probleem?

BoFit Burn-out nieuws

De cijfers vliegen ons de laatste jaren steeds meer om de oren. 1 op de 7 werknemers kampt met burn-outklachten, 60% van de scholieren ervaart stress, 63% van de studenten en jongeren bezochten een psycholoog, 6 op de 10 Nederlanders heeft een slaapprobleem, 42,7 procent van alle Nederlanders heeft ooit een stemmings-, angst- of gedragsstoornis gehad en ga zo maar door. Maar waar ligt nu de oplossing? Bij het individu of de maatschappij?

Maatschappelijke verwachtingen

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schreef onlangs het rapport Recept voor maatschappelijk probleem. Hierin geeft het aan dat maatschappelijke factoren ten onrechte buiten beschouwing worden gelaten wanneer het gaat om stress en ziekte. Terwijl het deels aan de maatschappij ligt, vindt Liesbeth Noordegraaf, docent aan het Erasmus University College en lid van de RVS. “Een meerderheid van de medische experts die we voor dit rapport spraken zei dat hun patiënten worstelen met de hoge maatschappelijke verwachtingen, met perfectionistische ideaalbeelden. Er ligt een grote druk op mensen. Als grote groepen mensen niet kunnen voldoen aan de norm, schuilt het probleem niet in de mensen maar in de normen die worden opgelegd en in maatschappelijke structuren.”

Symptoombestrijding

Volgens wetenschapsfilosoof en schrijfster Trudy Dehue (schreef onder andere De depressie-epidemie) worden in die maatschappelijke structuren al voorzichtige stappen gezet. “Psychiaters en psychologen zien zelf ook steeds meer in dat ze aan symptoombestrijding doen, terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt. Ik zie het ook in de discussie over de groei van het aantal burn-outs. Het gaat gelukkig niet meer louter over de vraag wat je zélf moet doen om een burn-out te voorkomen, maar ook over de manier waarop we het werk hebben ingericht.”

Gezonde werkcultuur

Nadenken over hoe we ons werk inrichten en een gezonde werkcultuur creëren is dus noodzakelijk als we minder stress op het werk willen ervaren. Een goed voorbeeld is Volkswagen in Duitsland. Deze verbiedt managers om personeel buitenwerktijd te mailen. Daarnaast merken we bij BoFit dat bedrijven niet alleen een hersteltraject inzetten voor hun zieke werknemer maar ook steeds vaker preventief willen werken. Sinds 1 juli van dit jaar zijn bedrijven sowieso verplicht een medewerker stresspreventie in te schakelen. Het zijn kleine stappen op de lange weg die we nog te gaan hebben.

Conclusie

Toch is het nog altijd zo dat een deel van de bevolking geen burn-out of hevige stressklachten krijgt. De omgeving is namelijk maar een van de factoren die zorgt dat iemand ziek wordt. Ook aanleg en karakter spelen mee. Hoe hoog legt u zelf de lat? Bent u een perfectionist en streeft u naar het uiterste? Iemand met een gezond gevoel voor eigenwaarde zal minder geneigd zijn om mee te gaan in torenhoge verwachtingen. Wanneer we met z’n allen niet mee gaan in de stijgende werk- en prestatiedruk dan wordt ook de maatschappij gedwongen om mee te veranderen. Conclusie: het blijft dus een verantwoordelijkheid voor beide partijen. Begint u bij uzelf, dan kunt u ook veel meer invloed op uw omgeving uitoefenen.

 

 

Bron:

Blendle.nl | 9 december 2017

 

 

Burn-out voorkomen?

BoFit biedt naast burn-out herstelprogramma’s ook preventieve programma’s om burn-out te voorkomen. Dat onze programma’s effect hebben, weten we door de duizenden mensen die we inmiddels hebben geholpen.

Vraag direct een gratis kennismaking aan>>

 

 

Deel dit bericht