06 2095 6938 info@bofit.nl

Dit moet er geregeld worden als je burn-out bent

door | dec 20, 2018 | BoFit Burn-out Blog | 0 Reacties

Je voelt je beroerd en het enige wat je wilt is rust. Toch moet er het een en ander geregeld worden als je een burn-out hebt. Zo heb je te maken met je werkgever, de bedrijfsarts of het UWV. Weet je van te voren wat je te wachten staat dan scheelt dat een hoop uitzoekwerk, tijd en energie. 

Stap 1: Meld je ziek

Allereerst meld je je ziek bij je leidinggevende of bij je hr-afdeling. Doe deze ziekmelding het liefst telefonisch zodat je jouw eigen verhaal kunt vertellen. Een ziekmelding per sms, whatsapp of e-mail geeft beperkte informatie en draagt niet bij aan de nodige communicatie. 

Bij de hr-afdeling wordt jouw verzuim geregistreerd en zij regelen dat jij wordt opgeroepen door de bedrijfsarts. Het advies van de bedrijfsarts is leidend en niet dat van je huisarts. Waarom wordt je verzuim geregistreerd? Vanuit de wetgeving heeft zowel jouw werkgever bepaalde verplichtingen evenals jij als werknemer. Bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsarts jou uitnodigt voor een bezoek, dat moet je hier gehoor aan geven. Ook al voel je je ziek en moe, blijf communiceren met jouw werkgever en/of de bedrijfsarts. 

Je werkgever zal tijdens je ziekte je loon doorbetalen. In sommige gevallen – bijvoorbeeld wanneer je contract afloopt of als je uitzend- of oproepkracht bent – kom je in een ziektewetuitkering van het UWV terecht. Je werkgever betaalt maximaal 2 jaar (104 weken) loon door zolang het dienstverband loopt. In jouw arbeidsovereenkomst of cao staat beschreven of jouw werkgever 100% salaris betaalt tijdens ziekte, of dat dit een ander percentage is. Heb je een contract voor bepaalde tijd en wil je werkgever dit beëindigen? Dit kan alleen als hier een geldige reden voor is. Je ziekte mag geen reden zijn voor ontslag. 

Je werkgever kan je ook niet bij een vast contract ontslaan. Dit kan alleen in bijzondere situaties zoals in je proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij een faillissement. Maar ook dan mag je ziekte niet de reden zijn voor ontslag.

 

 

Stap 2: Zoek zelf naar begeleiding voor je burn-out

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is je werkgever verplicht om mee te werken aan je herstel. Veel bedrijven zijn daarom verzekerd tegen uitval van een zieke werknemer en zullen een behandelingstraject geheel of gedeeltelijk vergoeden. De meeste grote bedrijven werken met vaste organisaties (de providerboog) die bij burn-out worden ingezet. De bedrijfsarts kan jou hier meer over vertellen. 

Sommige bedrijven zullen dus zelf al een organisatie aanbieden waar jij kunt herstellen. Maar: verplicht vanuit je werk ergens naartoe gestuurd worden ondersteunt je herstel vaak niet. Daarom is het slim om zelf met een voorstel te komen. Ervaring leert namelijk dat eigen initiatief wordt beloont. Zoek zelf hulp bij je burn-out, kies iets waarbij je een goed gevoel hebt en wat bij je past. Of laat het uitzoeken door iemand die jou goed kent. Uiteindelijk is het wel jouw werkgever die bepaalt of dit traject vanuit hen zal worden vergoed. Val jij onder UWV? Bespreek dit dan met jouw UWV-contactpersoon. Uiteindelijk zul je het aanbod van je werkgever wel moeten accepteren. Het weigeren van een traject kan soms vervelende gevolgen hebben zoals korting op je loon. 

Stap 3: Maak een afspraak bij de bedrijfsarts

Meestal krijg je na ziekmelding een oproep om bij de bedrijfsarts te komen, ook als je in een ziektewetuitkering zit. De bedrijfsarts schat jouw situatie in, maakt een verslag en stuurt dit naar jouw werkgever. Voordat je dit gesprek ingaat is het handig van te voren te bedenken welke vragen je hebt. Zo is het slim te vragen welke gegevens aan de werkgever worden doorgegeven. De bedrijfsarts heeft ook een beroepsgeheim. Vraag wat dit precies voor jou betekent. Je kunt dan van te voren bepalen wat je wel en niet wilt vertellen. 

Aan de andere kant: de bedrijfsarts probeert met jou een vertrouwensband op te bouwen zodat hij je zo goed mogelijk kan helpen. Te weinig delen kan betekenen dat je situatie niet goed wordt ingeschat. Ook niet komen opdagen op afspraken verslechtert de vertrouwensband met je bedrijfsarts en hierdoor ook met je werkgever. Maak een lijstje met jouw klachten en gegevens van de behandelingen die je ondergaat of die je wilt ondergaan. Geef goed aan wat je wel en niet aankunt zodat er een helder beeld van je ziekte ontstaat. 

Stap 4: Blijf bereikbaar voor je werkgever

Tijdens je ziekte blijf je bereikbaar voor je werkgever. Dat wil niet zeggen dat je verplicht thuis moet blijven of de hele dag je telefoon naast je moet hebben. Maar je moet wel reageren op verzoek om contact, zoals via de mail of per post. Officiële stukken worden bewaard in je dossier en als je niet reageert wordt dat ook in je dossier vermeld. Zit je in een ziektewet? Via het UWV zal er contact met jou worden opgenomen om het proces te bespreken. Je hebt hiervoor een vast aanspreekpunt.

Er niet alleen voor staan

Als je burn-out bent kan alles je te veel zijn. Zelfs een goedbedoeld telefoontje van je werkgever kan jou al helemaal gestrest maken. Wanneer je een traject bij BoFit ingaat ondersteunen we je zo veel mogelijk in het bovenstaande regelwerk. We houden contact met je werkgever/UWV en de bedrijfsarts en hebben een beschermende rol naar jou toe. In de beginfase spreken we af dat je de eerste weken even helemaal met rust gelaten wordt zodat je de focus op jezelf kunt leggen en volledig aan je herstel kunt werken. 

Wil je meer weten over jouw begeleiding en een gratis kennismaking doen? Neem dan contact met ons op. 

Vragen? Direct Contact? Brochure aanvragen? Bel 0800 – 533 04 55 (gratis).

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag. Wil je liever gebeld of gemaild worden? Klik dan op de knop hieronder.

Wil je direct persoonlijk contact? Bel 06 - 2095 6938 voor direct contact met Bo Bogaard, eerste aanspreekpunt van BoFit.

Krijg je zijn voicemail? Spreek je telefoonnummer in, je wordt binnen 24 uur teruggebeld. Ook in het weekend.