06 2095 6938 info@bofit.nl

Hoe is verzuimbegeleiding en preventie georganiseerd?

door | dec 28, 2015 | Burn-out nieuws |

Op welke manier organiseren bedrijven en instellingen hun verzuimbegeleiding? En wat doen zij intern aan bijvoorbeeld stresspreventie en andere verzuimpreventie om uitval van werknemers te voorkomen? In haar recente onderzoek naar verzuim en inzetbaarheid stelde Arbo Unie onder andere deze twee vragen aan ruim 168 Human Resource Managers.

Vormgeving van verzuimbegeleiding

Van de ondervraagde HR-managers geeft 91 procent aan dat verzuimbegeleiding als volgt wordt georganiseerd binnen hun organisatie: bij verzuim worden met betreffende werknemers afspraken gemaakt over werkzaamheden die ze tijdens hun verzuim nog wél kunnen verrichten. Slechts 9 procent geeft werknemers hierin een proactieve rol: medewerkers geven zelf aan welke werkzaamheden ze nog kunnen oppakken. Bij 68 procent van de organisaties geldt die proactieve rol in beperkte mate, en bij 22 procent speelt de medewerker zelf geen enkele rol.

Opsporen van de eerste signalen van uitval

Ruim een kwart van de organisaties gebruikt een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een scan op duurzame inzetbaarheid om de eerste signalen van uitval op te sporen. Een kwart gebruikt geen PMO of scan, terwijl de andere helft van de ondervraagden aangeeft dat een PMO of scan in beperkte mate bijdragen aan het opsporen van de eerste uitvalsignalen. Dit oordeel kan te maken hebben met het gebrek aan opvolging van de resultaten van een dergelijk onderzoek of scan.

Inzetten van preventieve middelen

Welke middelen zetten organisaties actief in om verzuim te voorkomen? Een kwart van de organisaties verricht onderzoek naar de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Door 14 procent van de ondervraagde organisaties worden vitaliteitsprogramma’s ingezet als preventief middel tegen verzuim, en 13 procent biedt trainingen gericht op preventie. Deze uitkomsten tonen aan dat op het gebied van preventie nog een wereld te winnen is.

Stresspreventie begint met stress leren herkennen

Anja Gielen, Strategisch Arbeids- en Organisatie Adviseur bij Arbo Unie, onderstreept het belang van inzetten op preventie. “Medewerkers herkennen de signalen van bijvoorbeeld werkstress vaak niet of niet op tijd. Maar met een goede training kun je de mentale veerkracht van teams verhogen en mensen leren om op een andere manier met die stress om te gaan. Je ziet dat mensen na het volgen van zulke programma’s aantoonbaar beter omgaan met stress.”

BRON: HRpraktijk.nl | 21.12.15

Vragen? Direct Contact? Bel 0800 – 533 04 55 (gratis)

Bereikbaar van maandag t/m zaterdag. Wilt je liever gebeld of gemaild worden? Klik dan hieronder op de knop.

Wil je direct persoonlijk contact? Bel 06 – 2095 6938 voor direct contact met BoFit-coach Bo Bogaard.
Krijgt je zijn voicemail? Spreek dan je telefoonnummer in, dan belt hij je terug.

Wij nemen binnen 24 contact met je op. Ook in het weekend.